torsdag 18 september 2008

Könskvotering fungerar

...så varför klagar Centrum för rättvisa?

I korthet gäller saken detta: Enligt högskolelagen så får positiv särbehandling ske, givet att de man väljer ifrån har samma betyg. Eftersom det söker fler kvinnor med höga betyg till högskolan så är det främst kvinnor som väljs bort, helt enkelt eftersom det är fler att välja ifrån. Med andra ord så fungerar könskvoteringen precis som det är tänkt, i det att könsfördelningen på alla utbildningar blir närmare 50/50, om sökande med lika betyg finns.

Min tolkning av dessa klagomål är att det inte finns något sätt för högkolorna att göra "rätt". Antingen så könsdiskriminerar de eftersom det bara är det ena eller det andra könet som går utbildningen, eller så könsdiskriminerar de eftersom det bara är det ena eller det andra könet som väljs bort. Intressant i sammanhanget är dock att i båda fallen sägs det vara kvinnor som missgynnas. Vad detta beror på vet jag inte, och jag vet heller inte hur det "egentligen" förhåller sig.

Avslutningsvis så vet jag heller inte vad som är rätt väg att gå. Personligen tar jag illa upp när folk blir bedömda efter vad de "är" i stället för vad de "kan", oavsett vad och varför. Därför kan jag tycka att den bästa lösningen borde vara att använda extraprov eller dylikt för att öka utvalsmöjligheterna. Nackdelen är att sådant kostar, och ändå aldrig fungerar ordentligt.

Så finns det någon lösning? Ingen riktigt bra, och ingen som kommer göra alla nöjda. Det finns dock mer produktiva sätt att förändra än att dra inför domstol, och anklaga folk för att "målmedvetet välja bort" kvinnor, på ett sätt som knappast kan tolkas på annat sätt än att högskolan befolkas av onda könsdiskriminerande mansgrisar...

Inga kommentarer: