tisdag 16 september 2008

Fight fire with fire?

Hultén avslutar med att poängtera att man inte kan slåss mot odemokratiska regimer med odemokratiska metoder.

Christian Engström talar..

Han centrerar sitt tal runt parollen "Riv upp, gör om, gör rätt" och förklarar och utvecklar varje del, mycket bra kan nämnas. Det han menar med att göra rätt är att dela upp militär och polisiär verksamhet, i korthet.

Inga kommentarer: