söndag 23 november 2008

Retroaktivitet och straffrätt

I IPRED-debatten har mycket tid lagts ner på Justitieminister Asks utspel om att privatpolislagen inte skulle kunna användas för IP-adresser insamlade innan lagens införande. Många har uttryckt åsikten att detta skulle vara en självklarhet, eftersom "lagar inte kan införas retroaktivt".

Det finns två problem med det påståendet:
  1. Lagen inför inte några nya brott. Dvs. du kan bara bli dömd om det du gjorde var olagligt när du gjorde det. En jämförelse är med DNA-teknik för olösta brottsmål.
  2. Lagen ligger formellt sett inom civilrätt, vilket innebär att kraven på rättsäkerhet generellt är lägre, då civilrätt traditionellt behandlar tvister mellan två lika starka parter.
Det finns nog med problem med IPRED som inte bemötts för att man ska bli mörkrädd, så vi behöver generellt inte hitta fel där inga finns. Sammanfattningar finns både här och där.

I övrigt har jag lite samma känsla som inför FRA-omröstningen. Lagen har sågats på så många ställen att det bara är en liten hög med spån kvar, det finns så många problem, och så många röster mot, att det är svårt att se hur någon vettig politiker skulle kunna acceptera den.

Men liksom i FRA-debatten så räcker inte det alltid. Det ska bli spännande att se om regeringen kommer låta förslaget röstas om i riksdagen överhuvudtaget.

3 kommentarer:

Thomas Tvivlaren sa...

Bra skrivet och jag håller med om att det finns nog med fel på IPRED som det är.

Följande var intressant: "I övrigt har jag lite samma känsla som inför FRA-omröstningen. Lagen har sågats på så många ställen att det bara är en liten hög med spån kvar, det finns så många problem, och så många röster mot, att det är svårt att se hur någon vettig politiker skulle kunna acceptera den."

Dessvärre är jag övertygad om att det kommer att gå åt helsicke även denna gång. Kommer att utveckla det resonemanget inom kort i ett inlägg som troligtvis kommer följas av flera.

Tack för länkningen! Framförallt då den ledde mig till ännu en piratblogg som givetvis bör lyftas fram.

Henrik Alexandersson sa...

IPRED1 handlar inte om utredningsmetoder. Det är ett *sanktionsdirektiv*. Det handlar med andra ord om straff. Därav det orimliga med retroaktiviteten.

pettter sa...

Thomas: Tack själv :)

Tyvärr är nog även jag ganska övertygad om att lagen kommer tvingas igenom till varje pris..


HAX: Formellt (om än inte praktiskt) sett så är det inga nya brott som tillkommer. Det anmärkningsvärda är den sammanblandning som sker mellan straffrätt och civilrätt, inte att en civilrättslig bestämmelse kan användas för att "identifiera" vem som brutit mot upphovsrätten sedan tidigare.