söndag 26 oktober 2008

Nu får det vara slut med regeringsduglighet

Via opassandes söndagsrunda hittar jag Mark Klambergs retoriska fråga om huruvida Sverige är en rättsstat egentligen. I korthet så har regeringen i överenskommelsen med de FRA-kritiker som gav med sig den 18:e juni (Fredrik Federley, Annie Johansson, m.fl) förbundit sig att tillsätta en sanningskommision som skall granska FRAs integritetsbrott historiskt.

Sten Tolgfors svarar på Fredrik Federleys direkta fråga om detta i kammaren den 16:e oktober, med ett enkelt "Det är inte aktuellt".

Det finns ett antal andra exempel på att granskningen av FRAs verksamhet inte fungerar, och min fundering blir helt enkelt: Med bakgrund av detta, kan en FRA-skeptisk riksdagsledamot från alliansen rösta mot den motion som kommer om att riva upp de förändringar som infördes den 18:e juni med gott samvete?

Regeringen har som det verkar avsagt sig sin uppgift att företräda folket. De kommer inte verka för att de ansvariga ställs inför rätta för sina brott (ja, det FRA enligt uppgift ägnat sig åt har varit, och är brottsligt).

En regering som inte företräder folket, som folket med god anledning tappat förtroende för, och som helst ignorerar att riksdagen kan ha egna åsikter, förtjänar inte riksdagens stöd.

Fredrik Federley och Annie Johansson: Ni blev lovade en sanningskommision om FRA. Detta är inte aktuellt. Är ert stöd för att i efterhand legalisera en olaglig verksamhet aktuellt? Är ert stöd för något som fortfarande är statlig massavlyssning aktuellt?

Birgitta Ohlsson, Camilla Lindberg, med flera: Regeringen sviker sina förtroenden och ingångna avtal. Vågar ni lita på att de avtal som ni ingått kommer hållas från deras sida?

Det är dags för riksdagen att visa regeringen vem som är folkets valda företrädare!


---------------------
Pingat på intressant.

Inga kommentarer: